Hai phó trưởng Ban Nội chính về làm chuyên trách Quốc hội

Hai phó trưởng Ban Nội chính TƯ Nguyễn Doãn Khánh và Hà Ngọc Chiến được điều động làm Phó chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội và Phó chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment