Hai mẹ con buôn ma túy chăng bẫy điện dây thép gai quanh nhà

Tụ điểm ma túy trên lắp camera 4 phía quanh nhà, chuông báo động, hàng rào dây thép gai rồi chăng thêm đường dây điện trần vào những lúc giao dịch mua bán ma túy. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment