Hai cựu nhân viên chỉ trích thiết kế của Apple

Tognazzini - tác giả hướng dẫn giao diện người dùng iPhone, và Don Norman - chuyên viên trải nghiệm người dùng của Apple, cho rằng hãng đang làm sai quy tắc cơ bản của thiết kế. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment