Hai chủ nợ lĩnh án vì xiết tài sản doanh nghiệp

Mặc dù bảo vệ doanh nghiệp cho rằng, bà Mai không dùng vũ lực để uy hiếp tinh thần ông khi lấy tài sản nhưng bị cáo vẫn không thoát án tù. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment