Hai anh em ruột sở hữu Nhựa Rạng Đông và Bóng đèn Điện Quang

Ông Hồ Đức Lam và ông Hồ Quỳnh Hưng, là những người sở hữu và điều hành hai doanh nghiệp có thương hiệu lớn trên thị trường Việt Nam là Nhựa Rạng Đông và Bóng đèn Điện Quang. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment