Hà Nội sẽ di dời nhiều cơ quan, đơn vị ra khỏi nội thành

Thủ tướng vừa ban hành Quyết định về biện pháp, lộ trình di dời và việc sử dụng quỹ đất sau khi di dời cơ sở sản xuất công nghiệp, bệnh viện, cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các cơ quan, đơn vị trong nội thành Hà Nội. Phạm vi... Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment