Hà Nội muốn tăng gấp đôi trần giá thuê sạp chợ Đồng Xuân

Giá thuê được cơ quan quản lý và tiểu thương thống nhất cao gần gấp đôi mức trần 400.000 đồng một m2 đối với chợ loại I, dẫn tới đề xuất điều chỉnh của UBND thành phố Hà Nội. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment