Hà Nội: Gần 30 tỷ đồng cải tạo, phục dựng phố cổ Lãn Ông

(Dân trí) - Ngày 9/1/2015, dự án bảo tồn phố cổ Lãn Ông chính thức hoàn thành. Với 2 tuyến phố, 67 biển số nhà được tu tạo thành công, 2 năm qua, BQL Phố cổ Hà Nội đã xử lý được khối lượng việc lớn gấp nhiều lần việc bảo tồn một vài căn nhà trong gần 20 năm trước… Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment