Hà Nội chi gần 36 triệu để chặt một cây xà cừ

Đây là đơn giá được Phó chủ tịch UBND TP Nguyễn Quốc Hùng ký, áp dụng từ 1/1/2015 thay thế đơn giá cũ áp dụng từ năm 2012 đến nay. Cụ thể, theo đơn giá này, để chặt hạ một cây xà cừ có đường kính trên 120 cm là 21,6 triệu đồng mỗi cây đối với vùng... Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment