Gương cầu nhỏ gắn trên gương chiếu hậu tác dụng gì?

Tôi thấy nhiều người thường gắn thêm một gương cầu nhỏ vào đuôi gương chiếu hậu, làm thế có tác dụng gì, có phải tăng tầm quan sát? (Nguyễn Hùng). Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment