Goetze, Renato Sanches và số phận hẩm hiu của những “Cậu bé vàng"

15 năm đã trôi qua từ ngày giải thưởng "Golden Boy" (Cậu bé vàng) ra đời, đã có không ít những ngôi sao vụt sáng và cũng... vụt tắt từ đây. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment