Giữ chân nhân sự, đâu chỉ bằng lương cao

Điều này xuất phát từ nhu cầu lao động của doanh nghiệp giảm đi, phải tinh giản bộ máy để tiết giảm chi phí và từ phía người lao động, họ ra đi tìm cơ hội khác khi lương thưởng sụt giảm. Nhưng vẫn có những doanh nghiệp lâm vào hoàn cảnh này giữ được... Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment