Giới trẻ xuống đường hưởng ứng Giờ trái đất

Tối ngày 22/3, hàng nghìn bạn trẻ có mặt tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám (Hà Nội) tham gia cổ động, làm công tác an ninh, nhặt rác sau khi chương trình Giờ trái đất 2015 kết thúc. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment