Giới trẻ và bệnh “Lười yêu” – Đơn lẻ vì không chịu làm mới bản thân (Bài 3)

Bệnh “lười yêu” không chỉ xuất hiện ở những người độc thân mà còn cả ở những người đã có đôi có cặp, đặc biệt là với những người đã yêu khá lâu năm. Biểu hiện rõ ràng là họ đánh mất sự lãng mạn lẽ ra phải có để nhường chỗ cho những thói quen lặp đi lặp lại đến nhàm chán...
 >> Giới trẻ và bệnh “Lười yêu” - Mải mê sự nghiệp... quên yêu (Bài 1)
 >> Giới trẻ và bệnh "Lười yêu"- Độc thân vì... ngại và lười (Bài 2) Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment