Giết bạn vì không nghe lời khuyên giải của mình

(Dân trí) - Dù bạn đã khuyên không nên tiếp tục dùng thủ đoạn mượn xe rồi đem đi cầm cố để lấy tiền tiêu xài nhưng Hòa bỏ ngoài tai. Từ đó, đôi bạn đồng hương này nảy sinh mâu thuẫn. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment