Giấu một kg ma túy đá trong hộp bánh chuyển về đất Cảng

Bốn giấu một kg ma túy đá trong hộp bánh ngọt rồi thuê xe taxi từ Hà Nội về Hải Phòng để giao hàng. Cùng đi với Bốn còn có một đồng phạm khác. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment