Giao dịch “ma”, tham ô hơn 446 tỉ đồng

Ký hợp đồng cho thuê tài chính với doanh nghiệp trái pháp luật, nguyên tổng giám đốc ALC II và đồng bọn đã bòn rút tiền nhà nước Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment