Giàn khoan Trung Quốc đang di chuyển ở Biển Đông

Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc đang di chuyển trên Biển Đông, và khẳng định Việt Nam sẽ bảo vệ vững chắc chủ quyền cũng như tự do và an ninh hàng hải. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment