Giấc mơ làm giàu của chủ xe Grab, Uber

Bỏ taxi truyền thống, gia nhập đội tài xế trực tuyến, anh Cảnh có gần một năm đạt doanh thu trung bình 30-40 triệu đồng/tháng, nhưng giai đoạn thu nhập như mơ ấy không dài. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment