Giá vàng lùi nhanh sau phát biểu thắng cử của Trump

Vọt lên gần 1.340 USD khi kết quả bầu cử vừa công bố, nhưng giá vàng cuối phiên lại bắt đầu giảm nhanh và xuống dưới ngưỡng 1.280 USD khi thị trường đã bình tĩnh trở lại. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment