Giả thương lái “lừa đảo” chủ vườn thanh long

Vụ việc cho thấy thị trường mua bán thanh long tại tỉnh Bình Thuận chưa thực sự an toàn.  >> Thê thảm thanh long 2.000 đồng/kg bán đầy đường  >> Thanh long “siêu rẻ” ồ ạt xuống phố Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment