Già rồi có nên ‘giữ lịch’ đều?

PN - Chồng tôi đã ngoài 55, vừa về hưu non. Mấy năm trước thì khoảng chục ngày chúng tôi mới gần gũi một lần. Nay con cái đi học xa, nhà chỉ còn hai thân già nên ổng “hồi xuân”, Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment