Giả điều tra viên cao cấp hù dọa trong quán bar

Thấy hai nhóm ẩu đả, Thương rút thẻ công an "dỏm" ra hù nhưng không ngờ trong quán bar có một số công an mặc thường phục.  Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment