GDP giảm có phải tại Tết không?

Dù rất khó định lượng, nhưng trong một “thế giới phẳng”, việc Tết ta lệch với Tết tây rõ ràng có ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Đa số ý kiến cho rằng ảnh hưởng tiêu cực nhiều hơn tích cực.  Một số chuyên... Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment