Gặp người hơn nửa thế kỷ làm dép lốp

“Đôi dép đơn sơ, đôi dép Bác Hồ. Bác đi từ ở chiến khu Bác về…”, đó là lời một bài hát về đôi dép cao su giản dị của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhiều người biết về đôi dép ấy khi Bác ở chiến khu, khi đi thăm đồng bào, đồng chí. Như câu chuyện của Thiếu... Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment