Gặp họa vì theo bạn quen qua mạng sang Campuchia

(NLĐO) - Quen nhau qua mạng nhưng do quá tin, Lê Quang Thái theo bạn sang Campuchia và bị giữ lại đòi tiền chuộc 100 triệu đồng do người bạn đánh bạc thua, không tiền trả. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment