Gần một triệu bản kê khai, phát hiện một người gian dối

Thanh tra Chính phủ cho biết, năm 2014 qua công tác tự kiểm tra nội bộ, các cơ quan nhà nước đã phát hiện 41 vụ, 72 người có hành vi liên quan đến tham nhũng ở một số tỉnh thành, cơ quan cấp bộ. Thông qua việc thanh tra, kiểm tra và giải quyết... Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment