Gần 4 triệu người tham gia cuộc tuần hành lớn nhất lịch sử Pháp

Gần 4 triệu người hôm qua tham gia cuộc tuần hành khổng lồ ở Pháp nhằm vinh danh các nạn nhân thiệt mạng trong các vụ tấn công khủng bố, vượt xa ước tính ban đầu. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment