Gấc ‘không sơn mà đỏ’ được chế biến như thế nào?

Cơ sở thu mua của chị Hoàng Thị Huệ (xã Thanh Thủy, huyện Thanh Hà, Hải Dương) là đơn vị thu mua lớn nhất vùng. Có năm chị xuất tới 30 tấn thịt gấc cho một doanh nghiệp với giá 200.000 đồng/kg thịt gấc khô. ... Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment