FPT Software đặt mục tiêu 1 tỷ USD doanh thu vào năm 2020

(Dân trí) - Năm 2014, FPT Software đã hoàn thành kế hoạch đặt ra với doanh thu đạt 2.900 tỷ đồng, tăng trưởng 35% so với năm 2013. Công ty này đặt mục tiêu 1 tỷ USD doanh thu vào năm 2020. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment