Fotuner đi bao nhiêu km thì nên thay lốp?

Tôi chạy Fotuner hai năm, xin hỏi đã cần thay lốp chưa và căn cứ vào tình trạng nào thì nhận biết việc cần thay phải thay thế (Nguyễn Tín) Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment