Ford Ranger mới – đô thị hoá thiết kế

Mẫu bán tải mới thay đổi thiết kế phần đầu trước theo hướng tiện nghi, đô thị và thời trang hơn, trang bị 4 tuỳ chọn động cơ, cao nhất là 3,2 lít diesel. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment