Ford bỏ túi 924 triệu USD trong quý I

Cụ thể, doanh thu của Ford trong 3 tháng đầu năm giảm 2 tỷ USD, đạt 33,9 tỷ USD, còn lãi ròng giảm 65 triệu USD, đạt 924 triệu USD. Giảm so với năm ngoái nhưng Ford vẫn lãi 924 triệu USD... Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment