Fan Singapore đợi hơn 15 tiếng để gặp dàn sao ‘Avengers: Infinity War’

Sự kiện thảm đỏ của bom tấn giải trí lớn nhất trong năm tại Singapore bắt đầu lúc 7 giờ tối. Song, có những người đã đến đây từ đêm hôm trước để chiếm chỗ đẹp. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment