Facebook giúp chặn tin nhắn rác

Tính năng lọc mới cho phép các tin nhắn hàng loạt, tin nhắn dạng gộp nhóm để quảng cáo từ người lạ sẽ tự động được đưa vào mục Tin nhắn đang chờ.  Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment