Facebook ảnh hưởng tới nền kinh tế toàn cầu như thế nào?

1. Mang lại hiệu quả marketing lớn Có thể khẳng định rằng, các tính năng của Facebook ngày càng được hoàn thiện và điều này góp phần lớn giúp doanh thu của các doanh nghiệp cũng như cá nhân ở khắp nơi trên toàn thế giới tăng vọt. Đồng thời,... Đọc thêm »

Share this post:

Related Posts

Leave a Comment