Eximbank và Nam Á về một nhà?

Theo dự kiến, ngày 17/4 tới đây Ngân hàng (NH) Nam Á (Nam A Bank) sẽ tổ chức đại hội cổ đông thường niên. Sau đó, ngày 24/4 Eximbank cũng tổ chức đại hội cổ đông thường niên. Gần đến ngày đại hội cổ đôngnăm 2015, thông tin sáp nhập giữa hai NH với... Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment