Eximbank miễn nhiệm người cũ của Sacombank

Phó tổng giám đốc vừa được cho thôi nhiệm của Eximbank được bổ nhiệm chức vụ cách đây một năm và là lãnh đạo cũ của Sacombank. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment