EURO 2016 chắc chắn ở lại nước Pháp

Sau quá trình đấu tranh, nước Pháp giữ được quyền đăng cai EURO, bất chấp nghi ngờ về khả năng đảm bảo an ninh của nước này. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment