Elettrica 2017 – scooter điện đầu tiên của Vespa

Mẫu xe ga chạy điện thiết kế tương đồng Primavera, bản sản xuất dự kiến bán ra từ cuối năm 2017. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment