Êkíp ‘Những kẻ lắm lời’ gỡ bỏ video nói về Hà Hồ và Đông Nhi

Đơn vị sản xuất chọn gỡ hai video bị truyền thông và dư luận mổ xẻ nhiều nhất, đồng thời chia sẻ họ sắp có show mới cũng liên quan đến nghệ sĩ. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment