Duterter nói không thể bị lật đổ vì có Trung Quốc bảo vệ

Tổng thống Philippines cho rằng sự ủng hộ của Trung Quốc là nguồn khích lệ lớn, giúp ông chống lại mọi âm mưu lật đổ. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment