Đường phố Hà Nội không thích hợp trồng cây Vàng tâm?

(Dân trí) - Cây Vàng tâm chỉ có thể phát triển tốt ở những nơi có khí hậu mát mẻ (dưới 30 độ C). Đường phố Hà Nội, nhất là những tuyến phố trung tâm mua hè có lúc lên tới 40 độ C, cây Vàng tâm rất khó phát triển, thậm chí còn không tồn tại được…  >> Chủ tịch Hà Nội quyết định dừng chặt hạ 6.700 cây xanh  >> Chủ tịch Hà Nội: Không có chuyện “kiếm chác” trong việc thay thế cây xanh Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment