Dùng thử kính thực tế ảo Microsoft HoloLens

Sau khi công bố vào tháng 1/2015, đây là lần đầu tiên, Microsoft cho phép khách tham dự sự kiện Build trải nghiệm thực tế kính HoloLens. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment