Dùng giấy chế gạch xây dựng, bạc nano làm khẩu trang diệt khuẩn

Dùng giấy làm gạch xây dựng để bảo vệ môi trường, sử dụng bạc nano làm khẩu trang diệt khuẩn để bảo vệ sức khỏe… là những ý tưởng khoa học vừa được thực hiện thành công, bước đầu tạo ra được những sản phẩm có thể ứng dụng trong cuộc sống. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment