Dùng dũa khống chế tài xế taxi

Ba thanh niên vờ thuê taxi, dùng dũa và dây siết cổ tài xế để cướp tiền và điện thoại.  Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment