Đồng đôla mạnh thử thách cam kết của Thống đốc

Lời cam kết tỷ giá cả năm tăng không quá 2% của Thống đốc có thể vẫn được thực hiện nhưng sẽ phải chấp nhận đánh đổi trong bối cảnh đồng đôla tiếp tục mạnh lên. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment