Đóng điện làm gà, một phụ nữ bị giật tử vong

Lúc chuẩn bị bỏ gà vào lò nhổ lông, chị Xinh với tay đóng cầu dao và bất ngờ bị điện giật. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment