Động đất Nepal: Đã có gần 6.000 người chết

 Số người chết do trận động đất cuối tuần qua tại Nepal đã tăng lên 5.844 người, Tân Hoa xã dẫn thông báo ngày 30/4 của Bộ Nội vụ Nepal cho biết. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment