Donald Trump – người đắc cử tổng thống nhờ phá vỡ mọi quy tắc chính trị lâu đời

Donald Trump đã chiến thắng dù ông phớt lờ các quy tắc chính trị bao đời nay, đối đầu giới tinh hoa để nói lên tiếng nói bình dân của tầng lớp lao động. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment